Data publikacji: 23.05.2013
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

"E-do!kacja" realizowana przez lubelską Fundację Teatrikon zakłada kreatywne podejście do kwestii pracy z młodzieżą przy użyciu elementów edukacji pozaformalnej oraz edukacji kulturalnej. Patronat medialny nad projektem objęła Platforma Kultury.

Celem projektu jest wypracowanie 9 scenariuszy zajęć dla licealistów, opierających się na ćwiczeniach praktycznych, grach i zabawach edukacyjnych rozbudzających aktywność i świadomość ucznia, tak żeby efektywnie przyswoił przekazywane treści.

Scenariusze zostaną przygotowane przez e-do!katorów (edukatorów) - grupę zajmującą się w Fundacji Teatrikon rozwojem kluczowych założeń edukacji pozaformalnej opierającej się na zasadzie: Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem. Konspekty zajęć, będą sprawdzane przez zewnętrznych konsultantów (doświadczonych animatorów i pedagogów) w celu uzyskania wysokiego poziomu merytorycznego.

Po przeprowadzeniu warsztatów przez e-do!katorów i wprowadzeniu ewentualnych poprawek na podstawie informacji zwrotnej licealistów scenariusze zostaną opublikowane na stronie internetowej na licencjach Creative Commons, umożliwiając użytkownikom nie tylko nieograniczone korzystanie z wypracowanych treści (np. w celu przeprowadzenia własnych zajęć), ale również dodawanie uwag dążąc do ulepszenia powstałych scenariuszy.

Opis projektu na portalu Platforma Kultury.