Numer

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2-3(17-18)/1998
Numer

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Rozprawy z socjologicznych i teoretycznych badań nad kulturą

Konsumpcja kultury, czyli wdrażanie do ról przez rynek - Kazimierz Krzysztofek
Erotyka w wideoklipowym świecie - Urszula Jarecka
O ważności i nieważności kultury artystycznej - Andrzej Szpociński
Sposoby widzenia, czyli szkic o ślepocie (do użytku widzących) - Daria Kołacka
Twarze manieryzmu i twarze surrealizmu w kontekście przedstawień antropomorficznych - Jacek Zydorowicz

Refleksje humanistów związane z raportem Kultura Polska 1989 - 1997

Wprowadzenie. Współczesna kultura polska i jej diagnozowanie - Teresa Kostyrko
Wypowiedź otwierająca zebranie "Forum" poświęcone raportowi Kultura polska 1989-1997 - Stefan Bratkowski
Co wiemy i czego nie wiemy o przemianach kultury w Polsce - Elżbieta Tarkowska
Uwagi w sprawie raportu Kultura polska lat 90. - Andrzej Szpociński
Wypowiedź zamykająca konferencję socjologiczną na temat "Raportu" - Andrzej Tyszka
Jakie wnioski można wyprowadzić z analizy odpowiedzi udzielonych na pytania 21 i 22 ankiety "Infrastruktura i działalność kulturalna gmin 1996 r." - Krzysztof Kostyrko
Polityka kulturalna państwa (projekt) - Dorota Ilczuk

Recenzje i omówienia

W świecie wartości utylitarnych (Lesław Hostyński, Wartości utylitarne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998) - Zygmunt Bauman
Współczesny status sztuki i jej arcydzieł - Teresa Kostyrko
O aktach filozoficznej wiary w naukę, strasznej herezji i nierozsądnej nadziei - Andrzej Szahaj
Czy rzeczywiście poznajemy w "dialektycznym splocie" przemocy i konsensusu? - Barbara Tuchańska
Wszystko jest znakiem - Krzysztof Loska