Numer

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(16)/1999
Numer

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Horyzonty myśli kulturoznawczej

We wstępie autor podejmuje kwestię globalizacji, w kontekście współwystępowania kapitalizmu i ujednolicenia konsumpcji (antagonizm Dżihad vs McWorld). Tytułową parę pojęć autor analizuje także w odniesieniu do koncepcji O. Spenglera i T. Manna. Uświadamia, iż przeniesienie pojęć kultury i cywilizacji na grunt współczesnej polityki będzie bardzo pomocne w ujęciu wielu z jej obecnych problemów (multikulturowość, globalizacja, obiekcje wobec zjednoczenia europejskiego). Pogodzenie problematycznego dualizmu zależy wyłącznie od właściwej relacji między racjonalizacją porządku ekonomiczno-technicznego oraz strukturami kulturalnymi. Utrzymanie takiej równowagi jest rolą ‘krytycznego humanizmu’, dla którego niewiele miejsca pozostaje we współczesnym świecie.

Człowiek posthumanistyczny? - Kazimierz Krzysztofek
Homo textualis: podmiot - interpretacja - etyka - Wojciech Kalaga
Językoznawstwo, feminizm, ponowoczesność – czyli o pewnej próbie znalezienia słusznego kontekstu interpretacyjnego dla nowych konfiguracji myśli społecznej - Lucyna Kopciewicz

Z problemów polityki kulturalnej

Polityka kulturalna a społeczeństwo obywatelskie w świetle literatury, badań Rady Europy i Unii Europejskiej - Dorota Ilczuk
Krótkie uwagi o dotychczasowym oraz o pożądanym modelu uczestnictwa Polaków w kulturze - Teresa Kostyrko

Sztuka i doświadczenie estetyczne

Autor wychodząc od eseju Masaoki Oki, wyprowadza tezę dotycząca kulturowej różnicy między zachodnią a japońską cywilizacją. Na podstawie opozycji technologii kamienia i technologii drewna autor przedstawia relacje miasto-natura w kulturze zachodniej i japońskiej. W tej pierwszej naturę rekompensuje sztuka, w drugiej natura obecna jest w czystej formie, a sztuka ją naśladuje. Autor opisuje zjawisko prywatnych ogrodów w japońskich miastach oraz wyjaśnia na czym polega, japoński styl przeżycia estetycznego wypływający ze skupienia.

Powrót Don Kichota, czyli o antropomorfizacji sztuki postmodernistycznej i jej konsekwencjach - Ewa Rewers
Powroty do Malewicza, czyli w poszukiwaniu ponowoczesnej metafizyki - Anna Zeidler-Janiszewska

Recenzje i omówienia

Estetyka według Wolfganga Welscha - Jan P. Hudzik
Radość przeżycia - Zofia Majewska
(Multi)media i awangarda - Marianna Michałowska
Autokreacja albo tożsamość? - Bartosz Korzeniewski
Pasaże Waltera Benjamina - Piotr Dejneka
Wywołane absurdem - Daria Kołacka
Bezpieczna racjonalność sztuki - Roman Kubicki

L. Hostyński, Układacz tablic wartości, Lublin 1999