Numer

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1-2(9-10)/1996
Numer

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Problemy kultury współczesnej

Ponowoczesność czyli dekonstrukcja nieśmiertelności - Zygmunt Bauman
Atrakcyjność mitu - Marian Golka

Paradygmaty badawcze

W MiędzyDoświadczeniu (fragmenty rozmowy) - Marek Krajewski, Andrzej Zybertowicz
Interpretacja w antropologii: racjonalność dialogu - Grażyna Woroniecka
Po-postmodernistyczny romantyzm (Sensitivism – „nowa filozofia historii – Franklin R. Ankersmit) - Ewa Domańska
Filozofia amerykańska w Ameryce. Oczami outsidera - Krystyna Wilkoszewska

Wizualność dzisiaj

Lyotard a dyskredytacja widzenia w XX-wiecznej myśli francuskiej - Martin Jay
Kino jako karta pocztowa - Krzysztof Loska
Wyobrażone i kryzys teorii - Łucja Demby

Problemy kulturowej tożsamości

Rap, walka o znaczenia i pedagogika - Zbyszko Melosik
Kulturowa tożsamość i design - Kaia Lehari

Recenzje i omówienia

Wobec śmierci i nieśmiertelności - Grzegorz Dziamski
O moralności w epizodycznym i sfragmentaryzowanym świecie - rozważania Zygmunta Baumana - Jan P. Hudzik
Odo Marquarda apologia przypadkowości - Jacek Jłenda
Wiedza i władza - Czesław Karkowski
Gdy słowa przestają się liczyć... - Marek Chojnacki
George Steiner; O Zerwanym kontraktcie - Cezary Ornatowski
Antropolog wobec dramatu wojny, strachu i śmierci - Michał Buchowski
Imaginatywność współczesności - Anna Jamroziakowa
O przeszłości i przyszłości idei ogólnych - Monika Bakke
W poszukiwaniu głębszego życia - Jan Ratajczak
Slon a sprawa socjologii w Czechach - Michał Buchowski
Ku semiotycznej teorii recepcji - Anna Zeidler-Janiszewska
O problemach współczesnej edukacji - Jolanta Dyrda

Sprawozdania

II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny "Demokracja a wychowanie" Toruń 31.VII - 2.IX. 95 - Roman Kubicki
VI Polski Zjazd Filozoficzny w Toruniu - Anna Zeidler-Janiszewska