Kultura jako fasada

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(49)/2006
Kultura jako fasada

Jak humanizować fasady?

Twarz, maska, fasada - Wojciech Kalaga
Twarz architektury i tradycja antropomorficzna - Krzysztof Kalitko

Jak analizować fasady?

Rozwarstwienie fasady miejskiej – Drohobycz - Małgorzata Nieszczerzewska, Agata Skórzyńska
Miasto z pocztówki. O fasadowości Paryża i życia - Blanka Brzozowska
Fasady, podwórka, okna – spojrzenie fotografa - Marianna Michałowska

Jak kwestionować fasady?

Zdekonstruowana fasada. Problem fasady w kontekście sporu o prawomocność obrazowania - Jadwiga Zimpel
Dlaczego nie można wejść dwa razy do tego samego miasta? - Zuzanna Dziuban

Stale postępujące wzmocnienie obecności fasady, które odbywa się kosztem tego, co pozornie reprezentuje, kosztem możliwości podejmowania świadomego wyboru, rodzi bunt. „Wykraczanie poza fasadę” prezentuje niektóre formy działań podejmowane przez kontestatorów rzeczywistości zastąpionej przez spektakl. Aktywiści, którzy widzą w fasadzie przede wszystkim narzędzie manipulacji społecznych, chcą pobudzać do refleksji nad wywieranym przez nią wpływem. W artykule zostały scharakteryzowane i zilustrowane przykładami techniki wykorzystywania i przekształcania (détournement) billboardów oraz poszukiwania i odzyskiwania (adaptowania) innych miejsc w przestrzeni publicznej dla alternatywnych form komunikacji.

Jak projektować fasady?

Współczesne elewacje jako medium konsumpcji - Beata Makowska
Fasada, bryła, ikona - Beata Komar
Ważne czy nieważne? Problem elewacji w opiniach studentów architektury - Joanna Tymkiewicz

Jak konsumować fasady?

Opakowanie – fasada przedmiotu - Marek Krajewski
Fasada narodowa: bricollage - Ewa Rewers

Omówienia i recenzje

Miasto – tworzywo nowej architektury (Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta, materiały z ósmej konferencji naukowej z cyklu „Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej”, red. A. Niezabitowski, M. Żmudzińska-Nowak, Gl - Jadwiga Zimpel
Sztuka i jej instytucje – muzea sztuki (Muzea sztuki. Antologia Wstęp i redakcja Maria Popczyk, Universitats, Kraków 2005 ) - Grzegorz Dziamski
Kino wśród maszyn widzenia (Andrzej Gwóźdź, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków 2004 ) - Leszek Pułka

Autorytety polskiej humanistyki

Samuel Bogumił Linde (1771-1847) - Sław Krzemień-Ojak
Profesor Andrzej Siciński (1924–2006) - Stefan Bednarek
Kultura jako fasada – wprowadzenie - Ewa Rewers