Po co nam sztuka?

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(40)/2004
Po co nam sztuka?

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Kultura artystyczna jako znaki czasu

Skoro słowo się rzekło... - Teresa Kostyrko
Po co nam sztuka?* - Agnieszka Morawińska
Muzealizacja a późnonowoczesna przemiana stosunku do przeszłości - Bartosz Korzeniewski
Polska sztuka krytyczna po 1989 roku. Postmodernizm oporu czy signum temporis z opóźnionym zapłonem? - Jacek Zydorowicz
Człowiek w kulturze współczesnej – nie tylko animacja nie tylko zarządzanie, w stronę polityki życia - Jan Stanisław Wojciechowski
Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej – konsekwencje dla Polski - Monika Niedźwiedź

Z warsztatów młodych kulturoznawców

Kultura i poznanie. Wokół twórczości późnego Maurice’a Blocha - Tarzycjusz Buliński

Recenzje, noty

Dlaczego to fizycy muszą bronić humanistyki? - Krzysztof Moraczewski
Sztuka pojęcia pojęcia sztuki - Tomasz Misiak
Dlaczego istnieje raczej nic, niż coś...? - Amelia Korzeniewska
Sztuka rytmem życia - Dagmara Jaszewska

Część II: Życie kulturalne

Znaki Czasu - Narodowy Program Kultury - Małgorzata Bakalarz, Małgorzata Winter
Sprawozdanie z sesji naukowej Powroty do Witkacego - Anna M. Kłonkowska
Fundacja Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie – programowe, prawne i finansowe aspekty działalności organizacji pozarządowej - Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz, Dorota Monkiewicz
Publiczne kolekcje sztuki polskiej po 1945 roku - Marcin Szeląg