Inspiracje Waltera Benjamina w badaniach nad kulturą współczesną. Obrazy miasta - obrazy w mieście. Światopoglądy dzisiaj

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3-4(33-34)/2002
Inspiracje Waltera Benjamina w badaniach nad kulturą współczesną. Obrazy miasta - obrazy w mieście. Światopoglądy dzisiaj

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Inspiracje Waltera Benjamina w badaniach nad kulturą wspólczesną

Nowoczesność i "upadek doświadczenia" według Waltera Benjamina - Agnieszka Rejniak

Autorka omawia poglądy Waltera Benjamina na temat odzyskiwania aury w świecie, który został jej pozbawiony. Do interpretacji poglądów Waltera Benjamina zostają wykorzystane jego własne figury polowania, dziecka i tytułowego śladu.

Amneza, tekst, komentarz - fotografia i dekonstrukcja - Marianna Michałowska

Obrazy miasta - Obrazy w mieście

Inteligentne miasto - Konrad Miciukiewicz
Urok nieaktualności. Ikonosfera malowanych reklam ściennych - Beata Lisowska
Struktura oddziaływania reklamy - Michał Ostrowicki

Światopoglądy dzisiaj

Życie po Bogu, czyli pokolenie zagubione. Próba analizy zjawiska "gen X" w kontekście ponowoczesnego obrazu religii - Blanka Brzozowska

Artykuł przedstawia odnaleziony w pismach A. Camus (przede wszystkim Człowieku zbuntowanym) sposób na zmienianie świata na lepsze. Zmienianie to pozwoliłoby na przywrócenie rozdartemu światu jedności.

Omówienia i recenzje

Rozum, dialektyka, negatywność - Andrzej W. Nowak
Sens Europy - Remigiusz T. Ciesielski
W co grają filozofowie? - Ewa Bińczyk
Postmodernizm Gombrowiczem podszyty - Konrad Klejsa

E. Mokrzycki, Bilans niesentymentalny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001.

Ciała w muzeum - Anna Zeidler-Janiszewska
Niepewny status teorii? - Krzysztof Moraczewski
Działalność Instytutu Kultury w latach 1974 – 2001 - Teresa Kostyrko

Anna Zeidler-Janiszewska uzasadnia w tym tekście zmianę od w podtytule krytyki na praktykę od następnego numeru oraz informuje czytelników o przeniesieniu pism spod patronatu likwidowanego Instytutu Kultury pod patronat Narodowego Centrum Kultury.