Na teksty do „Asymetrii wiedzy” czekamy do 2 października!

Date of publication: 28.09.2023
Średni czas czytania 2 minutes
print

Na teksty do „Kultury Współczesnej” 1/2024: Asymetrie wiedzy: kulturoznawstwo / literaturoznawstwo czekamy jeszcze przez weekend - do 2 października

Koncepcja numeru tematycznego wiąże się z analizą niejednorodnej historycznie i obszarowo genezy kulturoznawstwa, które krzyżuje się i wyłania następczo m.in. z pola badań nad literaturą. Optyka przyjęta w proponowanych tekstach wiąże się z podwójnym nastawieniem teoretycznym: 1. przechodzeniem od naukoznawczej analizy dyskursu pojęciowego nauk do „kulturoznawczych badań nad kulturą naukową” w rozumieniu zaproponowanym przez Annę Zeidler-Janiszewską; 2. rekonstruowaniem społecznych i międzydziedzinowych translacji z grupy tych, które Karin Knorr Cetina określa mianem „sieci relacji transepistemicznych”, to znaczy powiązań wykraczających poza wymiar czysto poznawczy (badanych m.in. w perspektywie analizy sytuacyjnej Adele Clarke). Osobnym wątkiem jest rekonstruowanie tradycji protokulturoznawczych obecnych w polskiej humanistyce lat dwudziestych – sześćdziesiątych XX wieku, które stanowią rezerwuar niewyzyskanych kategorii i konceptualizacji. Zapraszamy do ponownego namysłu nad refleksją naukową takich postaci jak: Stefania Skwarczyńska, Stefan Żółkiewski, Dawid Hopensztand, Konstanty Troczyński, Stanisław Brzozowski (i zapewne wielu innych) – oraz próby usytuowania ich jako uczestników nowoczesnej debaty, której sami jesteśmy częścią.

Teksty (ok. 40 tys. znaków, z abstraktem, bibliografią i słowami kluczowymi) można nadsyłać pod adres kwartalnik@nck.pl

Więcej informacji w zakładce CFP 2023/2024.