„Kultura Współczesna” 2/2020 – Katastrofy, kataklizmy, klęski

Date of publication: 17.08.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

Nowy numer kwartalnika „Kultura Współczesna” już w sprzedaży!

We współczesnej kulturze coraz częściej pojawiają się obrazy, filmy, seriale i książki poświęcone katastrofom i kataklizmom, które wydarzyły się kiedyś, lub takich, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Zjawiska takie zawsze budziły obawy i lęki. Chociaż ludzie próbowali się przed nimi zabezpieczać i ich unikać, to charakteryzuje je wysoki stopień nieprzewidywalności. Mają nagły i wstrząsający charakter, a zazwyczaj także dramatyczny przebieg i poważne konsekwencje. Próby opisu tych zdarzeń wymagają często dystansu czasowego. Wiążą się bowiem z traumą nie tylko pojedynczych osób, ale też całych pokoleń, a nawet społeczeństw. Dlaczego jedne trafiają do masowej wyobraźni, a inne zostają zapomniane? Dlaczego przyszłość coraz częściej przedstawiana jest jako apokalipsa i zagłada? I skąd współcześnie w kulturze masowej tak wiele powrotów do katastrof, kataklizmów i klęsk z przeszłości?

ze wstępu dr hab. Małgorzaty Boguni-Borowskiej, prof. UJ

Kup w księgarni NCK →