„Kultura Współczesna" 5/2020 Special Issue

Date of publication: 28.04.2021
Średni czas czytania 1 minute
print

Numer specjalny „Kultury Współczesnej” w wersji anglojęzycznej to przegląd najciekawszych tekstów, które pojawiły się od 2015 roku na łamach kwartalnika.

Teksty ukazujące procesy zachodzące w tych latach w kulturze pogrupowane zostały w dwa działy: „Narracje kulturoznawcze” oraz „Teraźniejszość i przyszłość kultury”. Wyboru najciekawszych artykułów dokonała Rada Naukowa czasopisma.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie sklep.nck.pl

POBIERZ