[CFP] „Niepełnosprawność i technologia” – nabór przedłużony!

Date of publication: 05.06.2018
Średni czas czytania 3 minutes
print

Studia nad niepełnosprawnością, chociaż dysponują ugruntowaną tradycją i teorią, są w Polsce ciągle mało znane. Tematyka ta, zdominowana przez dyskursy pedagogiki specjalnej, edukacji specjalnej, polityki społecznej czy rehabilitacji i medycyny, rzadko kiedy postrzegana jest jako interesujący przedmiot badań dla kulturoznawców, antropologów czy medioznawców.

Na prośbę autorów przedłużamy termin nadsyłania tekstów do 15 czerwca br.!

[CFP] „Niepełnosprawność i technologia” – nabór przedłużony!
CC0 License / pexels

Kulturoznawcza refleksja nad niepełnosprawnością, nawet jeśli pojawia się na łamach czasopism czy monografii, dotyczy zagadnień bardzo ogólnych, wprowadzających w zagadnienie, lub dotyczy rozróżnienia między medycznym i społecznym modelem niepełnosprawności. Warto zatem zastanowić się nad samą kategorią niepełnosprawności i jej skomplikowanymi relacjami z technologią.

Kolejny numer „Kultury Współczesnej” zatytułowany będzie „Niepełnosprawność i technologia”. Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów i omówień książek wpisujących się w tę tematykę.

Na teksty artykułów (wraz z abstraktem, bibliografią i 5 słowami kluczowymi) o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami czekamy do 15 czerwca 2018 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy kwartalnik@nck.pl (każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem, w razie braku potwierdzenia prosimy o telefon do redakcji: 22 21-00-195).

Teksty artykułów zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowującym numer. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

W omówieniu należy podać pełen tytuł książki, autora, miejsce i rok wydania oraz tytuł omówienia, a także słowa kluczowe. Omówienia oceni redakcja, po ewentualnej konsultacji z redaktorami numeru.

Wysłanie do redakcji artykułu lub omówienia książki jest deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł lub omówienie mogą zostać ocenione negatywnie.

Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów i przygotowania przypisów można znaleźć poniżej.