Nabór do VI edycji „Zaproś nas do siebie!”

Date of publication: 01.02.2022
Średni czas czytania 4 minutes
print

Rozpoczynamy rekrutację samorządowych instytucji kultury do tegorocznej, VI edycji „Zaproś nas do siebie!”. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie zarządzania, komunikacji i projektowania oferty programowej.

Nabór ma charakter konkursowy i potrwa do 1 marca.  Rozstrzygnięcia opublikujemy 21 marca, a już 4 kwietnia zapraszamy dyrektorów i koordynatorów z domów, centrów i ośrodków kultury zakwalifikowanych do projektu na pierwsze warsztaty w ramach „Zaproś nas do siebie!”.

O projekcie

„Zaproś nas do siebie!” to całoroczny, kompleksowy i bezpłatny projekt szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, adresowany do zespołów domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski. Poprzez organizację szkoleń dla ich pracowników, spotkania online, warsztaty stacjonarne, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami, grupowe zadania oraz udział  w wydarzeniach NCK wspieramy lokalne instytucje kultury, aby w efekcie poszerzenia umiejętności i wiedzy pracowników docelowo uatrakcyjnić ich ofertę programową.

Zobacz relację z ubiegłorocznej edycji na YouTube.com →

 „Zaproś nas do siebie!” zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, sieciowanie i budowanie relacji pomiędzy uczestnikami. Instytucje, które wezmą udział w projekcie, otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

 • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
 • wzmocnienie kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania,
 • rozwoju oferty programowej instytucji na 2023 rok, opartej na tożsamości lokalnej
  i współpracy z mieszkańcami.

Dla kogo?

Projekt „Zaproś nas do siebie!” skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowych instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Projekt nie jest skierowany do bibliotek, muzeów oraz placówek oświatowych.
Do udziału w projekcie zaprosimy 14 ośrodków, które zgłoszą się i zostaną wyłonione w otwartym naborze.

Nabór

Aby zgłosić się do „Zaproś nas do siebie!”, należy wypełnić formularz poprzez System Obsługi Programów NCK:

Zgłoś się do projektu! (sop.nck.pl) →

Przed jego uzupełnieniem zachęcamy do przedstawienia założeń projektu zespołowi instytucji, tak aby decyzja o wzięciu udziału w projekcie była wspólna i wszyscy mieli gotowość do podjęcia wyzwań związanych z uczestnictwem w projekcie.

Kryteria wyboru:

 • potencjał i motywacja zespołu Instytucji,
 • zakres działań Instytucji/misja Instytucji,
 • strategia Instytucji,
 • wyzwania stające przed Instytucją,
 • potencjał zasobów lokalnych,
 • spójność i adekwatność Formularza Zgłoszeniowego Instytucji.

Harmonogram, regulamin i wzór porozumienia dostępne są poniżej.