Infrastruktra domów kultury [SZKOLENIE ONLINE]

Mon 23 — Tue 24 November 2020 r.

I termin: 23 listopada, godz. 9.00-13.00

II termin: 24 listopada, godz. 9.00-13.00

Jak ubiegać się o finansowanie działań infrastrukturalnych? Jak planować projekty i pisać wnioski o dofinansowanie?

Szkolenie adresowane jest do  osób, które:
 • pracują w ośrodkach kultury (podmioty uprawnione do udziału w konkursie „Infrastruktura domów kultury”,
 • posiadają niewielkie oraz średnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działania infrastrukturalne, a także tych, które dopiero zamierzają pisać swoje pierwsze wnioski.
Cele szkolenia:
 • poznanie programu „Infrastruktura domów kultury”,                                                       
 • zwiększenie umiejętności planowania projektów i pisania wniosków o dofinansowanie działań infrastrukturalnych,
 • przygotowanie do ubiegania się o środki w konkursie MKiDN 2021,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.
Po zakończonym szkoleniu osoby uczestniczące:
 • będą znały podstawowe kryteria oceny wniosków w konkursach,
 • będą potrafiły ocenić wniosek o dofinansowanie projektu wg wskazanych kryteriów merytorycznych,
 • będą znały zasady wypełniania wniosków,
 • będą potrafiły wstępnie wypełnić formularz wniosku,
 • będą potrafiły wstępnie zaplanować preliminarz kosztów oraz harmonogram działań,
 • będą znały najpopularniejsze błędy popełniane przy wypełnianiu wniosków.
UWAGA: Szkolenie nie jest adresowane do osób, które:
 • chcą zdobyć wiedzę na temat konkursu „Infrastruktura kultury”,
 • osób, które posiadają duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków.