Staże w instytucjach kultury | Dodatkowy nabór dla stażystów | Edycja Wiosenna 2017

cała Polska - cała Polska
Wed 22 February — Wed 1 March 2017 r.
zdjęcie biurka z wąskim napisem

Nie zdążyłeś aplikować do programu Staże w instytucjach kultury? Nic straconego! Na zgłoszenia czeka jeszcze 70 ofert stażowych z całej Polski. Skończyłeś studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą? Może ciągle studiujesz? Jeśli chcesz poznać funkcjonowanie instytucji kultury lub organizacji pozarządowej, zapoznaj się z ofertami staży programu Staże w instytucjach kultury.

Nabór trwa do 1 marca!

Zapraszamy do udziału w programie "Staże w instytucjach kultury"!

Cele programu "Staże w instytucjach kultury":

  • Umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury
  • Pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury
  • Przygotowanie nowej, kompetentnej kadry  dla instytucji, organizacji i firm działających w sektorze kultury. 

Podstawowe kryteria naboru stażystów:

  • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia.
  • 3-5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów.
  • wiek do 30 lat.
  • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi.
  • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

Aby zarejestrować się do udziału w programie należy wypełnić drogą elektroniczną formularz zgłoszenia.

Lista instytucji znajduje się na dole strony!

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej i wypełnić formularz zgłoszeniowy!

Formularz jest aktywny tylko w okresie trwania naboru.

TRYB REALIZACJI STAŻU

Staże realizowane są przez cały rok w ramach trzech edycji: Wiosenna, Letnia, Jesienno-Zimowa których terminy powiązane są z harmonogramem prac uczelni wyższych. Do udziału w każdej edycji programu prowadzona jest odrębna rekrutacja.

Długość staży: od 20 do 40 dni roboczych przy założeniu, że staż jest realizowany przez 8 godzin dziennie. Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.

Faktyczna długość stażu będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy stażystą a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć studentów w ciągu roku.

Kontakt: Anna Ładna, tel.: (22) 2 100 132, fax: (22) 2 100 101, e-mail: aladna@nck.pl