Wrocław 20.10.2015 | Dobre praktyki - prezentacje

Date of publication: 20.11.2015

Dobre praktyki: prezentacje przykładów innowacji w polityce kulturalnej.

1. Jarosław Broda, Dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocław - Współpraca miasta Wrocław z organizacjami pozarządowymi

2. Jarosław Jóźwiak, Wiceprezydent m.st. Warszawy - Dobre praktyki: prezentacja przykładów innowacji w polityce kulturalnej, gdzie zostanie przedstawiony przykład związany z Pl. Defilad

3. Stanisław Dziedzic, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM Kraków - Program stypendiów i mikro grantów w mieście Krakowie

4. Marcin Kostaszuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM Poznań - Poznań tu się nic nie dzieje

5. Michał Karapuda, Dyrektor Wydziału Kultury UM Lublin; Sławomir Księżniak, Dyrektor Dzielnicowy Dom Kultury Węglin - Lublin, Program dzielnice kultury

6. Dobrosław Bilski, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury UM Łódź - Innowacje w kulturze miasta łodzi

7. Wiesław Bełz, Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury - Ku polityce kulturalnej samorządów nakierowanej na …obywateli!