Kontakt

Katarzyna Gulej
Dział Szkoleń i Profesjonalizacji (ścieżka Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących)