Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku 2021

Białystok
Thu 19 — Sun 22 August 2021 r.

W tym roku białostocka odsłona Wschodu Kultury rozpocznie się 19 sierpnia i potrwa do 22 sierpnia. W programie - w ramach pięciu festiwalowych wymiarów: muzyki, sztuki, teatru, filmu i społeczności - znalazło się ponad 20 wydarzeń: koncertów, wystaw, seansów filmowych, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, performansów, spacerów edukacyjnych. 78. rocznica powstania w białostockim getcie to okazja do przypomnienia żydowskiego dziedzictwa miasta.  Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Od 2013 roku Inny Wymiar jest integralną częścią projektu Wschód Kultury - unikalnego w skali kraju cyklicznego przedsięwzięcia, będącego efektem partnerskiej współpracy Narodowego Centrum Kultury (NCK) i największych ośrodków kulturalnych Polski Wschodniej: Białegostoku, Lublina i Rzeszowa z krajami Partnerstwa Wschodniego. Wschód Kultury to jeden z nielicznych dużych festiwali, który – mimo panującej pandemii - nie został odwołany ani przesunięty i zgodnie z planem odbywa się w przestrzeniach publicznych, z udziałem widzów. Odsłony lubelska i rzeszowska odbyły się na początku wakacji, w dn. 24 – 27 czerwca. Białostocki Inny Wymiar tradycyjnie zamyka Wschód Kultury.

Od początku swego istnienia (2007 r.) Inny Wymiar prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków mieszkali obok siebie Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnymi działaniami artystycznymi. Podczas festiwalu swoją twórczość prezentują artyści różnych narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię i kulturę regionu.

W ramach Innego Wymiaru Muzyki w Białymstoku wystąpią znani artyści: Wojtek Mazolewski Quintet i Laboratorium Pieśni, Pink Freud, Karaś/Rogucki, Mamadou & Sama Yoon i Goście, czyli Pablopavo, Ifi Ude oraz Magdalena Sobczak, Sylwia Świątkowska i Ewa Wałecka z Kapeli ze Wsi Warszawa oraz zespół Chłopcy kontra Basia i Jerz Igor. W programie znalazł się także interdyscyplinarny projekt Kobiety Wschodu II, koncert z potańcówką Kapeli Batareja i Kapeli Zhydovachka z Białorusi oraz projekt zespołu Robert Diabeł prezentujący zremiksowaną wersję instrumentalną muzyki z opery Giacomo Meyerbeera o tej samej nazwie, w wykonaniu Natana Kryszka, Bruna Jasieńskiego, Michała Aftyki, Marcina Sojki i Daniela Wołkowyskiego.

Inny Wymiar Sztuki to cztery wystawy: „Ukraina” Stepana Rudika, „Wyśniona historia kina na Podlasiu” kolektywu Górski i Kaufman Bros & Sista, „Kaduk” Magdaleny Franczak i ekspozycja plenerowa - „Szlakiem przydrożnych kapliczek”.

W ramach Innego Wymiaru Teatru widzowie zobaczą spektakl "Curik ahejm. Powrót do domu" nawiązujący do likwidacji przez hitlerowców białostockiego getta w 1943 roku, monodram Natalii Sakowicz "Romans" i spektakl "Będzie znak" w reżyserii Gosi Dębskiej. Inny Wymiar Filmu to: „Lang ist der Weg”, pierwszy film przedstawiający Holocaust z żydowskiej perspektywy oraz wielokrotnie nagradzany dokument „Wieloryb z Lorino” o mieszkańcach Półwyspu Czukockiego.

W programie Innego Wymiaru Społeczności znalazły się: spacer edukacyjny „Opowieści z Białostoczku”, rozmowa z Leszkiem Szerepką o Białorusi w oparciu o jego książkę "Białoruski snajper", plenerowy performans taneczny i gra terenowa zarazem - PLANTacja Sztuki oraz Wieczór szabatowy z pieśnią i opowieścią żydowską „Przy chasydzkim stole”.

Festiwal realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i budżetu Miasta Białegostoku.