Wschód kultury

Wschód Kultury to cykl festiwali, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Trzy miasta – trzy festiwale:
  • Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie (21-23 czerwca 2024)
  • Wschód Kultury – Inne Brzmienia w Lublinie  (27-30 czerwca 2024)
  • Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku (23-25 sierpnia 2024)

Wydarzenia

Results: 115
calendar view

Tak było w 2022 roku: