Wschód kultury

Wschód Kultury to cykl festiwali, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Trzy miasta – trzy festiwale:
  • Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie (25-27 czerwca 2021)
  • Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art&Music Festival w Lublinie  (24-27 czerwca 2021)
  • Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku (19-22 sierpnia 2021)

Wydarzenia

Results: 82
calendar view