Spotkania z Mistrzem

„Spotkania z Mistrzem” to cykl twórczych spotkań o charakterze warsztatowym adresowany do instruktorów i pedagogów pracujących w amatorskim ruchu artystycznym  w różnego typu zespołach artystycznych: teatralnych, tanecznych, wokalnych, czy grupach zajmujących się rękodziełem, plastyką, filmem, fotografią, łączących troskę o lokalne niematerialne dziedzictwo z jego współczesną twórczą interpretacją.

 

Hasła przewodnie cyklu brzmią: „siła tworzenia” – tworzenia sztuki, tożsamości, wspólnoty oraz „wspólnota” ludzi, myśli, poglądów, działań, potrzeb i celów.