ŻEROWAĆ
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Kiedy zwierzę ŻERUJE, to nie ma w tym nic złego – po prostu zwierzak zdobywa pożywienie. Ale kiedy to samo słowo odniesiemy do człowieka, to określimy tym samym czynność naganną: jeśli człowiek ŻERUJE (na kimś lub na czymś), to znaczy, że wykorzystuje on kogoś, czerpiąc korzyści z jego szczerości, łatwowierności lub trudnej sytuacji życiowej. Skąd to rozróżnienie znaczeniowe i konotacyjne? No, cóż... Wprawdzie z perspektywy biologii człowiek niewiele różni się od innych zwierząt, jednak znacznie więcej się od niego wymaga, i to pod każdym względem: intelektualnym, moralnym, emocjonalnym... Nazwanie człowieka „zwierzęciem” zawsze było obelgą, a stosowanie w odniesieniu do niego tych określeń, które zwykle odnoszą się do zwierząt, niemal zawsze nadaje im odcień pejoratywny: lekceważący, deprymujący, inwektywny.
Źródło: [SJP PWN; USJP NSPP; WSPP; SEJP Bor, 754]