Kiedy WINNY, a kiedy WINIEN? WINNY oczywiście zawsze wtedy, gdy wskazuje na związek z winem: drożdże winne i winna latorośl. WINNY także wtedy, gdy wyraz ten występuje w funkcji rzeczownika, jako synonim winowajcy, np. Winny powinien zostać natychmiast ukarany. W trzecim – i ostatnim – użyciu WINNY może występować zamiennie z przymiotnikiem WINIEN. Oznacza wtedy: ‘ten, który jest sprawcą czegoś złego’, np. To on jest wszystkiemu winny albo: To on jest wszystkiemu winien. WINIEN – poza tym, że występuje zamiennie z formą WINNY w znaczeniu ‘ten, który jest sprawcą czegoś złego’ – jest również używany w znaczeniu ‘dłużny; mający do spłacenia jakąś sumę pieniędzy’, np. Jestem ci winien jeszcze 12 złotych (nie: jestem ci winny 12 zł). Forma WINIEN pełni także w zdaniu funkcję czasownika, będąc zamiennikiem słowa POWINIEN, np. Poszkodowany winien zgłosić szkodę zakładowi ubezpieczeń.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; USJP; EJP, 308]