Słowo VAT to skrótowiec (od angielskiej nazwy podatku Value Added Tax ‘podatek od wartości dodanej’) i dlatego przysługuje mu pisownia wersalikami: VAT (a nie: „vat”, ani też: „wat”). Wprawdzie definicja słowa VAT zawiera już określenie „podatek”, jednak połączenia : podatek VAT nie uznaje się za nadmiarowe. Możemy powiedzieć i napisać, że podana cena zawiera VAT lub podatek VAT – albo że nie zawiera VAT-u, nie zawiera VAT, nie zawiera podatku VAT – wszystkie te połączenia są poprawne. Wyraz VAT jest odmienny, ale może pozostać również nieodmieniony – mamy więc wybór, trzeba tylko pamiętać, by w jednym tekście konsekwentnie stosować albo odmienione, albo nieodmienione formy. Jeśli decydujemy się na odmianę, dopisujemy końcówki fleksyjne po łączniku, tak samo jak w przypadku każdego skrótowca, ponieważ jednak VAT kończy się na [t], forma miejscownika będzie miała nieco nietypową postać: VAT, VAT-u, VAT-owi, z VAT-em, ale – uwaga! – o Vacie (a nie: „VAT-ie”, ani: „Vac-ie”, ani „VAT-cie”).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP]