Kiedy w zdaniu spotykają się – bok w bok i twarzą w twarz – słowo TYLKO i słowo ŻE, mogą albo połączyć się w jeden wielowyrazowy spójnik (wskaźnik zespolenia), albo też pozostać sobą – TYLKO partykułą lub przysłówkiem, a ŻE spójnikiem. Jeśli TYLKO ŻE jest w całości wskaźnikiem zespolenia, przecinek postawimy przed TYLKO, a jeśli spójnikiem jest samo ŻE (a TYLKO odnosi się do innych wyrazów w zdaniu), przecinek postawimy przed samym ŻE. Poprawnie zatem: Wiem tylko, że nie było go tu wcześniej (= wiem jedynie to, że nie było go tu wcześniej) – pauza artykulacyjna pojawia się pomiędzy TYLKO a ŻE; Wiem, tylko że nie było go tu wcześniej (= wiem o tym, ale tak czy inaczej nie było go tu wcześniej) – pauza artykulacyjna, i to dość wyraźna, pojawia się pomiędzy słowem WIEM a połączeniem TYLKO ŻE.
Źródło: [SO PWN; KJ PWN]