Połączenie PO PROSTU nie jest zrostem! PO PROSTU nie zapisujemy „po prostu”. PO PROSTU jest pełnoprawnym wyrażeniem przyimkowym i dlatego poprawnie zapisujemy je tylko rozdzielnie, jako dwa wyrazy: PO PROSTU. Zapamiętajmy, że PO PROSTU piszemy PO PROSTU tak jak inne wyrażenia przyimkowe: po polsku, po angielsku, po estońsku, po cichu, po ciemku, po bożemu, po cywilnemu, po bratersku, po bohatersku…

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; USJP]