Różnicę dostrzegamy tak naprawdę tylko w mianowniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego – w innych formach fleksyjnych nie odróżniamy przymiotnika PEWNY od przymiotnika PEWIEN. Postać PEWIEN to tzw. krótka forma przymiotnika, pozostałość dawnej, niezłożonej odmiany przymiotników, która wyspecjalizowała się w funkcji orzecznika – z tego względu przymiotniki takie jak, PEWIEN, winien, wart, kontent, rad itp. określa się również mianem przymiotników predykatywnych. W znaczeniu ‘jakiś, bliżej nieokreślony’ występuje wyłącznie forma PEWIEN, np. Przez pewien czas nie będziemy się widywać (nie: przez pewny czas...); Pytał tu o ciebie pewien mężczyzna o podejrzanym wyglądzie (nie: pewny mężczyzna). W znaczeniu ‘całkowicie o czymś przekonany’ możemy używać zarówno formy PEWIEN, jak i formy PEWNY, np. Jestem pewien, że będzie pan zadowolony / Jestem pewny, że będzie pan zadowolony; Pewny wygranej, przestał się starać / Pewien wygranej, przestał się starać. W znaczeniach ‘udowodniony, niezawodny’ oraz ‘taki, który niewątpliwie nastąpi’ używamy wyłącznie formy PEWNY, np. To pewny człowiek, możesz mu zaufać; Trasa opracowana, fundusze zapewnione, urlop podpisany, a więc nasz wyjazd jest pewny!
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; USJP; D Kult. III, 23, 111]