Jako określenie sportowe HANDICAP (lub HANDIKAP) to ‘lepsze warunki stwarzane w zawodach słabszemu zawodnikowi’, czyli po prostu ‘wyrównanie szans zawodników na starcie’. Słowo HANDICAP bywa również używane przenośnie, a wtedy – uwaga! – ma dwa przeciwstawne znaczenia: HANDICAP to zarówno ‘KORZYSTNA SYTUACJA ułatwiająca wykonanie jakiegoś zadania’ (np. Było jej łatwiej zrobić karierę w firmie, bo miała handicap w postaci pochodzenia: oboje rodzice byli prawnikami), jak i ‘NIEKORZYSTNA SYTUACJA utrudniająca wykonanie jakiegoś zadania’ (np. Uważaliśmy nasze położenie geopolityczne za obciążenie historyczne, za handicap). Rozbieżność znaczeniowa bierze się właśnie z owego pierwotnego „wyrównania szans”: stwarzanie lepszych warunków słabszemu jest przecież jednocześnie stwarzaniem gorszych warunków silniejszemu.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; ISJP, I, 500; SWK, 116; „Kultura” 1981]