Czy ten GAD umie GADAĆ?

GADY należą do cichych zwierzątek, więc ani GADY, ani ich nazwa nie mają nic wspólnego z GADANIEM, choć i GAD, i GADANIE są stare jak świat. GAD - podobnie jak czasownik GADAĆ – to prasłowo, występujące do dziś w niemal wszystkich językach słowiańskich. Pierwotnie mianem GADA określano każde żywe stworzenie, które w ludziach budziło grozę, wstręt i odrazę. Słowo GAD oznaczało najpierw ‘to, co budzi obrzydzenie’ (od *žadati sę / žědati ‘brzydzić się’), później zawęziło znaczenie do ‘zwierzę budzące wstręt’ – przy czym GADEM nazywano wszelkie zwierzęta pełzające, wijące się i rojące, których ludzie bali się i brzydzili zarazem, a więc węże, niektóre owady, robaki itp. Z czasem słowo to zaczęło oznaczać przede wszystkim najgroźniejszego przedstawiciela tej grupy, czyli węża, a w szczególności – żmiję. I to określenie żmii zapożyczyli zoolodzy jako nazwę całej gromady Reptilia.
Źródło: [SEJP Bor, 153; ESJP, I, 399; SJP PWN; USJP]