Kibicując naszemu wspaniałemu rodakowi, po raz trzeci samotnie przemierzającemu kajakiem Ocean Atlantycki, przyjrzymy się jego nazwisku. DOBA jako nazwisko pochodzi nie od rzeczownika DOBA ’24 godziny’, tylko od dawnych imion dwuczłonowych. Jest to skrócenie, a więc swoiste zdrobnienie, takich imion jak Dobiemir albo Dobiesław (utworzone podobnie jak np. Kuba od Jakub czy Sławko od Sławomir). Dobiemir i Dobiesław to tzw. imiona życzące, czyli nadawane po to, by zapewnić nazwanemu takim imieniem dziecku określone cechy charakteru czy dobrą przyszłość. Imiona Dobiemir (od dob[ry] + mir ‘pokój’) i Dobiesław (od dob[ry] i sław[ny]) miały zbliżone znaczenie i oznaczały: ‘oby był sławny dobrem, oby miał dobrą sławę, oby cieszył się dobrą sławą i żył w pokoju’.
Źródło: [NP Rym, 107-108; XI, CCXVI]