Nagroda im. Oskara Kolberga 2014

Date of publication: 12.01.2015
Średni czas czytania 5 minutes
print

Gala wręczenia XXXIX edycji Nagród im. Oskara Kolberga jest uroczystością wieńczącą obchody jubileuszu dwustulecia urodzin kompozytora i etnografa, zaliczanego do grona osób najbardziej zasłużonych dla polskiej kultury. Uroczystość odbyła się 11 grudnia 2014 r. w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Nagroda im. Oskara Kolberga 2014
Fot. Nagroda Kolberga

Patron roku 2014 na Mazowszu

Spuścizna folklorystyczno-etnograficzna Oskara Kolberga stanowi podstawę materiałową do całościowych badań kultury wsi polskiej XIX wieku, tworzy ogromne archiwum dokumentują-ce kulturę tradycyjną w jej szerokim zasięgu terytorialnym, w lokalnych i regionalnych odmia-nach, jest również źródłem inspiracji dla aktualnie podejmowanych działań naukowych i arty-stycznych, w których obecność tradycji wywiera wpływ na współczesny obraz kultury polskiej i europejskiej.

Najważniejsze odznaczenie

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawana jest od 1974 r. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego i najważniejszego w dziedzinie kultury ludowej. Operatorem tegorocznej edycji nagrody jest Narodowe Centrum Kultury współpracujące z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Instytutem Muzyki i Tańca i Polskim Radio Program 2. Fundatorami Nagród są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W Roku Oskara Kolberga podjęto wiele inicjatyw odnoszących się do bogatego dorobku uczonego. Powstały ważne projekty naukowe, artystyczne, edukacyjne objęte programem finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-dowego Kolberg 2014. Większość z nich będzie kontynuowana i rozwijana w następnych latach.

Laureaci XXXIX edycji Nagrody im. Oskara Kolberga w 2014 roku

W gronie laureatów tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga znaleźli się artyści tworzący wybitne dzieła w zakresie ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, muzyki instrumentalnej, śpiewu i tańca, literatury. Wyróżniono osoby i zespoły twórców za wieloletnią i konsekwentną działalność na rzecz zachowania i kultywowania tradycji, autentycznych wartości regionalnej kultury ludowej materialnej, społecznej i artystycznej. Przyznano nagrody dokumentatorom i animatorom kultury tradycyjnej, których inicjatywa i kreatywność przyczynia się do budowania wiedzy społecznej i wrażliwości artystycznej, do kształtowania postawy zrozumienia i uszanowania kulturowego dziedzictwa swojego regionu i kraju.

Kategoria I – twórcy z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego

Mieczysław Gaja
Rzeźbiarz ludowy, Łuków, woj. lubelskie.
Jan Jurek
Garncarz, instruktor ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej, woj. podkarpackie.
Jan Kania
Muzykant-harmonista, choreograf, animator kultury kurpiowskiej, Lipniki, Kurpie Zielone, woj. mazowieckie.
Jerzy Walkusz
Wykonawca instrumentów ludowych, rekwizytów obrzędowych, rzeźbiarz, kowal, animator kultury kaszubskiej, Hopowo, Kaszuby, woj. pomorskie.

Kategoria II – pisarstwo ludowe

Barbara Krajewska
Poetka ludowa, Iwany, gm. Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie.

Kategoria III – kapele ludowe

Kapela Rodzinna Trebuniów-Tutków
Zakopane, Podhale, woj. małopolskie.

Kategoria IV – zespoły folklorystyczne

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”, Boczki Chełmońskie, gm. Kocie-rzew Południowy, Łowickie, woj. łódzkie.
Zespół „Oldrzychowice” z Ołdrzychowic, Oldřichowice, Zaolzie, Republika Czeska.

Kategoria V - badacze, naukowcy i animatorzy

Maria Baliszewska
Etnomuzykolog, dokumentatorka i popularyzatorka kultury ludowej, dziennikarka Polskiego Radia, Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Warszawa.
Anatol Kocyłowski
Choreograf i pedagog, popularyzator polskich tańców regionalnych i narodowych, Kraków

Kategoria VI - Nagroda honorowa dla instytucji, organizacji zasłużonych w opiece i upo-wszechnianiu kultury ludowej, działających w kraju i zagranicą.

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, Wdzydze Kiszewskie, Kaszuby, woj. pomorskie
„Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie, Spółka Akcyjna, Rzeszów, woj. podkarpackie