Capella Cracoviensis / Javier Zafra [FOTORELACJA 23.11.2022 r.]

Date of publication: 24.11.2022
Średni czas czytania 1 minute
print

W śrdoę Capella Cracoviensis, jeden z najciekawszych zespołów muzyki dawnej i tegoroczny laureat prestiżowej nagrody OPUS KLASSIK, zaprezentował dzieła zapomnianych kompozytorów klasycyzmu, przeplatając je rzadko granymi dwiema symfoniami Josepha Haydna. Dopełnieniem symfonicznego programu był Koncert fagotowy nr 2 F-dur Franza Ignaza Danziego, wiolonczelisty i śpiewaka z przełomu XVIII i XIX wieku, z udziałem hiszpańskiego muzyka Javiera Zafry, specjalizującego się w grze na fagocie barokowym.

Capella Cracoviensis / Javier Zafra [FOTORELACJA 23.11.2022 r.]
Fot. NCK/Banan Studio/Jarek Wierzbicki