W imieniu Rzeczypospolitej...

Date of publication:
Średni czas czytania 1 minute
print

Jeszcze we wrześniu 1939 r., zaraz po zajęciu Polski przez Niemcy i Związek Radziecki, powstają pierwsze organizacje konspiracyjne, stawiające sobie za cel walkę z okupantem. Z czasem większość z nich wchodzi w skład Armii Krajowej. Jednocześnie powstaje Polskie Państwo Podziemne z konspiracyjnymi władzami cywilnymi, m. in. sądownictwem.

W imieniu Rzeczypospolitej...
W imieniu Rzeczypospolitej...

Przestępstwa przeciwko ludności polskiej, a w szczególności donosicielstwo i kolaboracja z okupantem, są osądzane i karane przez konspiracyjne sądy. Za najcięższe zbrodnie grozi
kara śmierci. Jej wykonawcy, żołnierze AK ze specjalnych oddziałów, przed oddaniem strzału wypowiadają zwyczajową formułę: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej..."

scenariusz: Bartosz Kurc

rysunki: Aleksandra Spanowicz