Young Arts. Muzyka&Edukacja 3.0

Wydarzenie online
Wed 07 October 2020 r.   g. 09:00—15:00

Konferencja poświęcona zdalnemu nauczaniu gry na instrumentach

Konferencja jest skierowana do dyrektorów szkół muzycznych I i II stopnia oraz do nauczycieli gry na instrumentach smyczkowych. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele najważniejszych instytucji kultury w Polsce oraz eksperci doświadczeni w nauczaniu online. Konferencja jednocześnie otwiera funkcjonowanie Young Arts Kids – nowej platformy edukacyjnej, która łączy uczniów i nauczycieli instrumentu w całej Polsce.

Nauczanie na odległość to wymóg dzisiejszych czasów, który niesie za sobą tyle wyzwań, co szans. Edukacja muzyczna, która opiera się na systematyczności i ciągłym doskonaleniu umiejętności, w szczególny sposób została dotknięta przez miesiące izolacji społecznej, która uniemożliwiła uczniom kontakt z nauczycielami instrumentu.

O ile wiosenny lockdown był dla wszystkich zaskoczeniem, o tyle teraz możemy się przygotować na ewentualne kolejne ograniczenia pandemiczne. Opierając się na doświadczeniach dyrektorów szkół muzycznych, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, przygotowaliśmy konferencję, która odpowie na najważniejsze pytania związane z nauczaniem gry na instrumencie na odległość – mówi Bartłomiej Tełewiak z Fundacji Young Arts, organizator konferencji.  – Chcemy przekazać nauczycielom instrumentu pakiet praktycznej wiedzy, która będzie przydatna podczas prowadzenia zajęć online.

W programie konferencji znajdują się wykłady poświęcone technice nauczania online gry na instrumencie, sposobom kształtowania prawidłowej postawy, wyzwaniom psychologicznym, jakie stawia przed nauczycielem zdalny kontakt z uczniem, praktycznym umiejętnościom występowania przed kamerą oraz zastosowaniu odpowiednich narzędzi technologicznych. Wykłady poprowadzą m.in. skrzypaczka Agata Szymczewska, trener przygotowania fizycznego i mentalnego do praktyki muzycznej Jadwiga Śmieszchalska, psycholog Jarosław Mirkiewicz, dziennikarz i osobowość internetu Jarosław Kuźniar.

Konferencję otworzy panel dyskusyjny pod tytułem Zmiany obyczajowe w świecie muzyki. Wyzwania i szanse nauczania online w kulturze, w którym weźmie udział dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski.

Rozpoczęcie konferencji nastąpi w środę 7 października o godz. 9.00, a całe wydarzenie odbędzie się na żywo w formie tematycznych webinariów.


Zapisy dla uczestników:
www.yakids.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.


Podczas konferencji zostanie też zaprezentowana nowa platforma edukacyjna Young Arts Kids. Jest to miejsce wirtualnych spotkań uczniów i nauczycieli gry na instrumentach. Misją projektu jest ułatwianie dostępu do edukacji muzycznej wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pod opieką wybitnych nauczycieli oraz możliwość kontynuowania edukacji w okresie ewentualnych ograniczeń pandemicznych.

– Uważamy, że kształcenie muzyczne powinno być dostępne dla każdego bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, a internet jest idealnym medium do likwidowania dystansu, jaki w świecie realnym często dzieli uczniów i pedagogów. Dlatego stworzyliśmy Young Arts Kids – miejsce, które łączy uczniów i nauczycieli z każdego zakątka Polski – mówi Bartłomiej Tełewiak.

Platforma Young Arts Kids jest dostępna pod adresem www.yakids.pl. Wśród pedagogów oferujących tu swoje lekcje znajdują się m. in. skrzypaczka Agata Szymczewska, uznany pedagog skrzypiec Łukasz Błaszczyk, altowiolistka Katarzyna Budnik.

Za realizację całego projektu platformy edukacyjnej oraz konferencji odpowiada Fundacja Young Arts, organizator Young Arts Festival w Krośnie oraz międzynarodowych kursów mistrzowskich.

Projekt Young Arts Kids dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Partnerami konferencji i platformy edukacyjnej są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Centrum Edukacji Artystycznej.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli: TVP Kultura, Polskie Radio Dzieciom oraz Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.