Kultura w sieci

Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.

 

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Narodowe Centrum Kultury jako instytucja zarządzająca administruje wyłącznie programem dotacyjnym "Kultura w sieci", kierowanym do organizacji i instytucji. Program stypendialny "Kultura w sieci" adresowany do osób fizycznych, realizowany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania dotyczące programu stypendialnego „Kultura w sieci” można uzyskać pod adresem mailowym: stypendiawsieci@mkidn.gov.pl