„Droga ku wolności”. WYSTAWA

Lublin, Kraków, Wrocław i Warszawa
Mon 7 September — Wed 7 October 2020 r.

Wystawa na głównych dworcach w Lublinie, Krakowie i Wrocławiu oraz na dworcu centralnym w Warszawie.

Wystawa, przygotowana przez „Tygodnik Solidarność” we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, w ciekawej i czytelnej komiksowej formie przedstawia trudną, powojenną drogę do wolności, którą konsekwentnie podążył polski naród.

Po wojnie Polska została zniewolona przez komunistycznych okupantów. Polacy jednak nie poddali się, walcząc w podziemiu antykomunistycznym, głośno demonstrując swój sprzeciw podczas poznańskiego Czerwca 1956 r., protestów w marcu 1968 r., na Wybrzeżu w 1970 r., w Radomiu, Ursusie, Płocku i innych miastach w 1976 r. Tworzyli podziemną opozycję, która podjęła działania mające na celu przywrócenie demokracji i suwerenności. Punktem przełomowym była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979 r., podczas której, demonstrując „milczącą niezgodę”, Polacy mieli okazję „policzyć się”, poczuli ducha i doświadczyli siły wspólnoty, odwołującej się do tych samych wartości.

Obudzony przez Jana Pawła II uch polskiej niepodległości eksplodował podczas strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 r., rozlewając się na cały kraj. Komunistyczna władza, wprowadzając 13 grudnia 1981 r. stan wojenny, usiłowała zdławić Solidarność, jednak raz przebudzony naród nie mógł zostać pokonany. To działania Solidarności jako pierwsze potrząsnęły żelazną kurtyną, dzielącą wolny świat zachodni od zniewolonej Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki wydarzeniom rozpoczętym w Polsce doszło do Jesieni Ludów: upadku muru berlińskiego, odzyskania wolności przez liczne narody Europy, rozpadu Związku Radzieckiego i upadku komunizmu. Jeszcze raz okazaliśmy się zwycięzcami.

Opowiadając historię Solidarności, nie można pominąć sylwetek duchowych liderów, jak Anna Walentynowicz czy bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Ludzi, którzy stali się kompasem moralnym dla narodu polskiego. Przywódcy opozycji zyskali siłę dzięki wielomilionowemu wsparciu społecznemu. Bo potęgę Solidarności stworzyli zwykli obywatele, anonimowi bohaterowie poświęcający się dla ojczyzny – od Szczecina do Rzeszowa, od Suwałk po Wałbrzych.

Uważamy, że istotne jest to, by oprócz naukowych opracowań dokumentujących historię Solidarności niezapominać o budowaniu popkulturowego przekazu, skierowanego do pokoleń postsolidarnościowych w Polsce i zagranicą. To właśnie Solidarność jest najlepiej rozpoznawaną polską marką na świecie. Dlatego nasza wystawa przygotowana jest w lekkiej, komiksowej formie.

Plansze zostały stworzone przez doświadczonego rysownika – Krzysztofa Bryneckiego, projektanta licznych okładek „Tygodnika Solidarność”. Autorem scenariusza jest dziennikarz „Tygodnika Solidarność” Mateusz Kosiński.