Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka

Date of publication: 26.10.2020
Średni czas czytania 5 minutes
print

red. Anna Pluszyńska, Agnieszka Konior, Łukasz Gaweł

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się właśnie publikacja, której autorkami i autorkami są pracownicy i doktoranci Zakładu Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy o zarządzaniu w kulturze. Została opublikowana w otwartym dostępie.

Publikacja stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu w sektorze kultury. Unikatową wartość tego opracowania jest z jednej strony kompleksowe ujęcie najważniejszych zagadnień teoretycznych, a z drugiej konsekwentne odwoływanie się do praktyki zarządzania poprzez trafnie dobrane studia przypadków. Walorem opracowania wydaje się również to, że wśród autorek i autorów tej publikacji  są zarówno teoretycy jak i praktycy zarządzania kulturą, związani z Zakładam Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niniejsza publikacja stanowi lekturę przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców:

  • wykładowców akademickich ze względu na wysoki poziom naukowy przygotowanych tekstów; 
  • studentów, z uwagi na istotne i aktualne w sferze kultury zagadnienia oraz pytania na końcu rozdziałów, pozwalające utrwalić zdobytą wiedzę
  • praktyków i wszystkich interesujących się problematyką zarządzania kulturą ze względu na liczne przykłady.

Monografię oceniam wysoce pozytywnie, gdyż jest ona bardzo wartościową pracą naukową, posiadającą walory zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne (…) Monografia wypełnia lukę występującą na rynku wydawniczym w Polsce w zakresie publikacji prezentującej w holistyczny, wielowymiarowy i nowoczesny sposób wyzwania oraz procesy i uwarunkowania zarządzania w kulturze”.

Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW

                                                                                                                                                         

W ostatnich latach obserwuje się coraz silniejszą profesjonalizację sfery kultury, wynikającą z jednej strony z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych z drugiej zaś ze zmian w otoczeniu współczesnej instytucji kultury. Profesjonalizacji kadr niestety nie towarzyszy rozwój zasobów wiedzy niezbędnej dla aktywnego i efektywnego zarządzania organizacją w sferze kultury. Luka w wiedzy tylko w niewielkim stopniu jest zaspokajana przez zagraniczne pozycje których podstawowym mankamentem jest całkowita nieznajomość polskich realiów. Na tym tle recenzowana publikacja stanowi inspirująca i ważną pozycję. W książce przedstawiono informację pozwalające na poznanie najnowszych dobrych praktyk stosowanych w codziennej aktywności organizacji kultury dzięki którym osoby zarządzające tego typu instytucjami mogą aktualizować swoją wiedzę czerpiąc z doświadczeń innych podmiotów”.

Dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH

Publikacja jest dostępna do pobrania ze strony:

Pobierz e-book bezpłatnie

Wersję papierową można zakupić tutaj:

Kup w księgarni PWN

Patronat honorowy nad publikacją objęło Narodowe Centrum Kultury.