Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej

Date of publication: 02.09.2020
Średni czas czytania 4 minutes
print

Konkurs literacko-fotograficzny

Na początku lipca 2020 roku ruszyła ogólnopolska kampania „Opowiedz Nam Swoją Historię – Śladami Niepodległej”. W ramach kampanii wystartował również ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny pt. „Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej”.

Pasjonujesz się historią swojego miejsca pochodzenia?
Pamiętasz o bohaterach i miejscach niedocenionych?
Ocal ich od zapomnienia i opowiedz ich historię.

Wyszukaj w swojej okolicy miejsce związane z walką o niepodległość. Może być ono dedykowane znanemu albo zapomnianemu bohaterowi lub wydarzeniu. Może to być nazwa ulicy, skweru, pomnika lub parku. Napisz, w jaki sposób wiąże się z walkami o niepodległość. Podziel się swoimi skojarzeniami i wspomnieniami.

Do konkursu mogą zgłosić się zespoły międzypokoleniowe (senior + maksymalnie 2 dzieci ze szkół średnich lub podstawowych), a także osoby indywidualne. Celem konkursu jest stworzenie artykułu (reportażu) ze zdjęciami, lub nakręcenie filmu (reportażu) na temat patriotyczno-historyczno-niepodległościowy.

Prosimy o zdjęcie tego miejsca z własnym, autorskim opisem związanej historii. Prosimy opisać jakie ma znaczenie dla autora pracy, rodziny lub lokalnej wspólnoty.

Konkurs przyczyni się do odkrywania lokalnych śladów historii niepodległości w swoim mieście, miasteczku, miejscowości. Proces ten będzie realizowany poprzez międzypokoleniową edukację i solidarność międzypokoleniową, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wartością dodaną projektu jest tworzenie pomostu – dialogu międzypokoleniowego poprzez lokalną pamięć historii niepodległości. Senior odgrywa rolę przekaźnika wiedzy historycznej, dzieci i młodzież udzielają się w robieniu dokumentacji fotograficznej, filmowej i wspólnym pisaniu reportażu.

Prace konkursowe będą cennym elementem budowania świadomości obywatelskiej i poszerzania wiedzy historyczno-niepodległościowej. Po upływie terminu zgłoszeń prac konkursowych, jury składające się z członków zespołu redakcyjnego Głosu Seniora oceni nadesłane prace i zdecyduje o wyborze najciekawszych z nich. Nagrodą dla autorów zwycięskich prac będzie zamieszczenie ich pracy w specjalnym, listopadowym numerze Głosu Seniora, a następnie wydanie magazynu jako Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej. Oprócz publikacji prac w czasopiśmie, zwycięscy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek i gier planszowych.

Termin przesyłania prac konkursowych mija 30 września 2020 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej: glosseniora.pl

Organizatorzy:

Stowarzyszenie MANKO – twórcę programów Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora i Magazynu Ogólnopolskiego Głos Seniora, wydawanego pod patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerzy:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Krakowa oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Patronat Honorowy nad projektem sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za granicą - Jan Dziedziczak, Minister Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski oraz Narodowe Centrum Kultury.

Projekt jest realizowany w ramach stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Konkurs otrzymał patronat honorowy Narodowego Centrum Kultury.