Wyniki XV Edycji programu stypendialnego Młoda Polska

Date of publication: 16.02.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

Program przeznaczony jest dla młodych polskich artystów, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach: film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr.

Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej.

Do XV edycji Programu wpłynęło 637 wniosków oraz 1 przysłany poza systemem EBOI.

W 52 wnioskach stwierdzono błędy formalne, co uniemożliwiło ich rozpatrywanie pod względem merytorycznym.

Komisja oceniła 586 wniosków.

Ostatecznie do stypendium Komisja zarekomendowała 97 osób.