Gala XXI edycji programu Młoda Polska

Date of publication: 12.06.2024
Średni czas czytania 8 minutes
print

W tegorocznej, XXI edycji programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Młoda Polska, o budżecie ok. 5,7 mln zł, bierze udział 107 stypendystów (spośród blisko 900 aplikujących), reprezentujących sześć dziedzin działalności artystycznej: muzykę, sztuki wizualne (w tym fotografię), literaturę, film, taniec i teatr. Wartość indywidualnego stypendium wynosi od 35 tys. zł do 55 tys. zł. Uroczysta gala wręczenia dyplomów tegorocznym uczestnikom programu, z udziałem Hanny Wróblewskiej, ministry kultury i dziedzictwa narodowego, odbędzie się w środę 12 czerwca 2024 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.  Od 2004 r. z programu zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury skorzystało 1741 młodych twórców i artystów. Łączna suma środków  przeznaczonych na stypendia w ciągu wszystkich dotychczasowych 21. edycji w latach 2004 - 2024 to prawie 73 miliony złotych.

Gala XXI edycji programu Młoda Polska
Fot. Narodowe Centrum Kultury / Wojtek Dobrogojski

Młoda Polska to niezwykle ważna forma mecenatu państwa dla twórców i artystów. Stypendia dla młodych, zdolnych ludzi, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i dorobkiem artystycznym w swojej dziedzinie, to najlepsza inwestycja w polską kulturę i niezwykle ważne wsparcie finansowe, stanowiące impuls do wkroczenia na kolejny etap działalności twórczej. W tym roku w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendyści realizują m.in.  filmy dokumentalne, krótko- i długometrażowe, animowane, inne formy wideo, spektakle teatralne (w tym performans, stand-up, monodram lalkowy), dramat historyczny (kategoria literatura), wydają książki, płyty, albumy, organizują wystawy, wyposażają pracownie (ceramiczne, lutnicze, druku wklęsłego, studio kompozytorskie), finansują zakup sprzętu multimedialnego oraz instrumentów, które stanowią dla muzyków codzienne, niezwykle kosztowne i często przekraczające ich możliwości finansowe narzędzie pracy. Stypendia zostały też przeznaczone na rozwój zawodowy, doskonalenie kompetencji i warsztatu, m. in. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych kursach i konkursach, kursy mistrzowskie, studia zagraniczne, m.in. w Nowym Jorku, Malmö, Londynie. Laureaci reprezentują wszystkie województwa, najwięcej pochodzi z woj. mazowieckiego (28), małopolskiego (14) i śląskiego (13). W podziale na kategorie wiekowe liczba stypendystów przedstawia się następująco: do 15 lat: 13 os., 16 – 18: 14 os., 19 – 30: 49 os., 31 – 35: 31 osób.

Cieszę się, że Narodowe Centrum Kultury od początku istnienia programu stypendialnego Młoda Polska, tj. od 2004 r. - jako jego instytucja zarządzająca - jest częścią tego wartościowego przedsięwzięcia. Wspieranie ludzi i instytucji kultury uważam za jedno z naszych kluczowych zadań. Młode pokolenie twórców i artystów to nadzieja i przyszłość polskiej kultury, odpowiedzialność za jej reprezentowanie na świecie. To świeżość pomysłów, poruszanie czułych strun w każdym z nas, inspirowanie, odkrywanie różnorodności, uczenie wrażliwości na drugiego człowieka. Mam nadzieję, że tegoroczni laureaci programu będą podążać śladami wspaniałych poprzedników, którzy na początku swojej drogi również skorzystali ze stypendium Młoda Polska. „Inspiracja istnieje, ale musi Cię zastać przy pracy” – mawiał Pablo Picasso. Wierzę, że udział w programie utwierdzi uczestników w przekonaniu o słuszności obranej ścieżki zawodowej i będzie silnym motywatorem do dalszej wytrwałej pracy, która zaowocuje sukcesami artystycznymi i uznaniem publiczności  – podkreśla Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Program Młoda Polska adresowany jest do młodych polskich twórców i artystów do 35. roku życia, którzy mają w swoim dorobku wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinach, które uprawiają (jednej z sześciu wymienionych wyżej). Stypendia ministra kultury stanowią dla twórców kultury wsparcie ich dalszego rozwoju zawodowego, służą doskonaleniu warsztatu i kompetencji. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację własnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej.

Procedura wyłaniania stypendystów ma charakter konkursowy. W pierwszym etapie wnioski od strony formalnej ocenia Narodowe Centrum Kultury, w drugim - oceny merytorycznej dokonuje komisja powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który na podstawie rekomendacji komisji finalnie podejmuje decyzje o stypendiach.

Wśród stypendystów poprzednich edycji znalazło się wielu uznanych artystów, którzy osiągają sukcesy w Polsce i za granicą, w tym gronie m.in. pianiści: Rafał Blechacz, Krzysztof Książek i Aleksandra Świgut, skrzypaczki Agata Szymczewska i Maria Machowska, śpiewaczka Joanna Freszel, aktorka Olga Bołądź, pisarze: Łukasz Orbitowski, Szczepan Twardoch, Mikołaj Łoziński, Jakub Małecki, Sylwia Chutnik, choreografka i tancerka Paulina Wycichowska, reżyserki: Barbara Białowąs, Anna Jadowska, Jadwiga Szelc, muzycy jazzowi: Mateusz Smoczyński i Maciej Obara, Jan Bajtlik, ilustratorzy książek: Aleksandra i Daniel Mizielińscy, artysta sztuk wizualnych, współtwórca grupy Twożywo - Mariusz Libel, fotograficy: Filip Springer, Adam Lach, Rafał Milach (laureat World Press Photo i Grand Press Photo) oraz wielu innych.

Stypendia w Programie Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612). Nabór wniosków do 21. edycji programu stypendialnego Młoda Polska odbywał się w 2023 r. Decyzja o przyznaniu stypendiów została ogłoszona 18 kwietnia 2024 r. Przyznane środki należy rozliczyć do końca tego roku.

Więcej informacji oraz lista stypendystów: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci/wyniki-naboru-do-programu-mloda-polska-na-2024-rok


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.