Konsultacje dotyczące programu Młoda Polska

Date of publication: 18.09.2013
Średni czas czytania 3 minutes
print

W piątek, 20 września, w godz. 12:00 – 16:00 odbędą się konsultacje dotyczące wniosków składanych do Programu Młoda Polska o przyznanie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku.

Konsultacje rozpoczną trzecią edycję Projektu Absolwent skierowanego do twórców. Do tej pory Projekt Absolwent był cyklem spotkań, wykładów i dyskusji wokół tematyki związanej z funkcjonowaniem artysty na rynku pracy. Mówiliśmy o formach zatrudnienia artystów, działalności gospodarczej w sztuce, ubezpieczeniach, emeryturach, podatkach, dotacjach krajowych i unijnych, wypełnianiu wniosków i rezydencjach.

Doświadczenie z poprzednich dwóch edycji, a także planowane wydanie na jesieni publikacji zawierającej podsumowanie wszystkich omawianych tematów skłoniło nas do zmiany formuły spotkań. Podczas trzeciej edycji projektu Absolwent oprócz wykładów będziemy realizować szereg konsultacji z zagadnień podejmowanych do tej pory.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, w godz. 12:00-16:00 w Kordegardzie.

Konsultacje dotyczyć będą wniosków na stypendium „Młoda Polska”, których termin złożenia mija 30 września br. Każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące terminów, kwestii formalnych i organizacyjnych dotyczących stypendium. Można przyjść w własnym wnioskiem lub jedynie z pytaniami.

Konsultacje prowadzić będzie Anna Rakowska

Młoda Polska - Program przeznaczony jest dla młodych (do 35 roku życia) artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają (muzyka, film, fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, literatura, krytyka artystyczna). Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy, na studia i rezydencje zagraniczne. Stypendia w Programie "Młoda Polska" przyznawane są w drodze konkursu. Zgodnie z warunkami formalnymi Programu maksymalna kwota stypendium wynosi 50 000 zł brutto. Program jest realizowany od 2004 r.; corocznie wspiera około osiemdziesięciu młodych artystów.