Wycieczki w języku ukraińskim: Tu powstała Polska

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań
Sat 13 May 2017 r.   g. 10:00—14:00
Wycieczki w języku ukraińskim: Tu powstała Polska
plakat

Wielkopolska w procesie powstawania państwa polskiego jawi się jako wyjątkowy region. Początkowo bowiem mianem Polonia określano zarówno cały kraj, jak również tereny odziedziczone przez Mieszka I po przodkach – a więc obszar wokół grodów w Gnieźnie, Poznaniu, Lednicy i Gieczu, dając w ten sposób wyraz przywiązania do tradycji miejsca, gdzie państwo się tworzyło, gdzie wszystko się zaczęło. Ukraiński historyk i archeolog Ołeksandr Paszkowski, tegoroczny stypendysta programu Gaude Polonia, oprowadzając po wystawie "Tu powstała Polska" opowie dodatkowo o związkach średniowiecznej Wielkopolski z jej wschodnim sąsiadem – Rusią Kijowską.

"Tu powstała Polska" to wystawa stała Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jej kuratorem jest Kateriny Zisopulu-Bleja, zastępcą Piotr Pawlak.

13.05, g. 10, 12 i 14, wstęp wolny, zapisy do 11.05.17 r. pod adresem: wwardzynska@poznajsasiada.org

***

Eкскурсії-лекції українською мовою по виставці Археологічного музею в Познані - "Тут виникла Польща"

Екскурсія-лекція українською мовою по виставці Археологічного музею в Познані "Тут повстала Польща". Погляд на середньовічну історію території Польщі загалом та Великопольщі зокрема через призму культурних та торгівельних зв’язків з Київською Руссю. Археологічні знахідки – найяскравіші ілюстрації до розповіді про сусідські стосунки сивої даcнини. Авторський проект історика та археолога Олександра Пашковського, стипендиста програми Gaude Polonia, завідувача відділом Київ давній та середньовічний Музею історії міста Києва.

13.05, год. 10, 12, 14, вхід вільний, заявку на участь просимо надсилати до 11.05.17 р. на адресу: wwardzynska@poznajsasiada.org

***

Wydarzenie odbędzie się w ramach X edycji Festiwalu Kultury Ukraińska Wiosna. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA.

X edycja Festiwalu Kultury Ukraińska Wiosna dofinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego, Miasta Poznania oraz Miasta Gniezna.