"Topnienie / Melting". Wystawa Krystyny Sływki

Studio BWA - Wrocław, ul. Ruska 46a/301, 2 piętro
Mon 16 July 2018 r.   g. 19:00

Zapraszamy do galerii Studio BWA we Wrocławiu na wystawę Krystyny Sływki, tegorocznej stypendystki programu Gaude Polonia.

Wystawa „Topnienie” poświęcona jest zagadnieniu tożsamości emigranta, determinacji i walki o własne „ja” na obczyźnie.

Tytuł odnosi się do zjawiska fizycznego – topnienia lodowców, i właśnie takie zjawisko „topnienia” samoidentyfikacji, ale także „ocieplania” stosunków pomiędzy mieszkańcami Wrocławia a coraz większą grupą emigrantów, stały są punktem wyjścia do stworzenia projektu Sływki.