[nie]zależność | rozmowa + koncert

ul. Zamenhofa 1, Warszawa, Ukraiński Dom w Warszawie - Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, Warszawa
Sat 22 July 2017 r.   g. 17:00
[nie]zależność | rozmowa + koncert
Fot. facebook.com/UkrainskiDom plakat

W sobotę w Domu Ukraińskim w Warszawie Mirosław Trofymuk oraz Antek Michnik porozmawiają o inicjatywach oddolnych w zakresie muzyki współczesnej w Polsce oraz w Ukrainie, a również o tym, dlaczego działalność oddolna jest ważną częścią życia kulturalnego kraju, jak też o tym, jaki potencjał kryje się w działalności oddolnej w Ukrainie.

Myrosław Trofymuk jest tegorocznym stypendystą programu Gaude Polonia. 

Rozmowa potoczy się wokół projektu [NIE]ZALEŻNOŚĆ zrealizowanego przez Mirosława w trakcie pobytu stypendialnego Gaude Polonia oraz 30. numeru GLISSANDA zatytułowanego "New Music in Eastern Europe", w którym między innym ukazał się artykuł o muzyce we Lwowie.

Druga część spotkania to koncert Mirosława Trofymuka AKA. AЙKTRONER oraz sesja muzyki improwizowanej, do której serdecznie zapraszamy wszystkich muzyków i nie muzyków.

Dołącz do wydarzenia na portalu Facebook!