„Leksykon” z udziałem stypendystów Gaude Polonia!

Centrum Kultury Zamek - Poznań, ul. Św. Marcin 80/82
Sun 17 June 2018 r.   g. 17:00

g. 17.00 | Hol Balkonowy spotkanie z Tarasem Prochaśko | prowadzenie: Ryszard Kupidura

g. 19.00 | Sala pod Zegarem koncert „Leksykon” P. Piłasiewicz, O. Mańko, A. Konieczny, S. Petluk

„Leksykon” z udziałem stypendystów Gaude Polonia!
Plakat Rezydencji Artystycznych w CK Zamek

17 czerwca o godz. 19.00 zapraszamy do Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W koncercie „Leksykon” wezmą udział byli stypendyści Gaude Polonia, Ostap Manko i Serhij Petluk.

„Leksykon”  to interdyscyplinarny projekt łączący w sobie dźwięk, słowo i obraz. Inspirowany tekstami ukraińskiego pisarza Tarasa Prochaśka, jest efektem spotkania i współpracy twórców z Polski i Ukrainy – Patryka Piłasiewicza, Andrzeja Koniecznego oraz byłych stypendystów programu Gaue Polonia: Ostapa Mańka i Serhija Petluka. Artyści poruszają się po obrzeżach świata brzmienia i wizualności, szukając granic między znaczeniem słowa, dźwięku, obrazu i przestrzeni. Kontrapunktem tekstów autora i muzyki, zrealizowanej za pomocą instrumentarium akustycznego (skrzypce, kontrabas, perkusjonalia) i live-electronics jest projekcja wideo.

Fragmenty tekstów Tarasa Prochaśka (urywki, zdania, frazy, cytaty, słowa) są punktem wyjścia do podjęcia refleksji nad znaczeniem informacji – zakodowanej w fa l a ch d ź w i ę kow ych, ś w i et l nych, z n a ka ch p i sa r s k i ch (h i e ro g l i fa ch, piktogramach, alfabetach współczesnych), algorytmach i strukturach (ciąg binarny, DNA). Wszechobecność i opresyjność informacji tworzy szczelny masyw, przez który coraz trudniej cokolwiek dostrzec. Między niemożnością porozumienia a głęboką potrzebą komunikacji, która jest integralną częścią ludzkiej natury i warunkiem ewolucji, tworzy się paradoks i pole ponownego określenia tożsamości człowieka jako istoty rozumnej, myślącej i czującej.

W tym kontekście współistnienie obrazu, dźwięku i słowa staje się sposobem odszyfrowania pojęć i idei, które tworzą „Leksykon” – zbiór okruchów zdarzeń i doświadczeń tak intymnych i ulotnych, że ich uchwycenie przez drugiego człowieka wydaje się niemożliwe. Lek sykon jest jednym z wydarzeń, realizowanych w ramach Rezydencji Artystycznej Patryka Piłasiewicza: „Wiesław Myśliwski, Taras Prochaśko. Z różnych stron tych samych gór”.

Szczegóły: Centrum Kultury Zamek.