Rozstrzygnięcie konkursu XV edycji programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Date of publication: 26.06.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Ogłaszamy wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2020.

Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów), wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

W ramach programu złożono 100 wniosków. Przyznano dofinansowanie na realizację 40 zadań. Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 13 wniosków.

Beneficjentów programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2020 poinformujemy mailowo o dalszych działaniach.