Kontakt

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży
Iwona Grodz­ka
Dział Stypendialny / Pro­gram Pol­sko-​Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży