Spotkanie informacyjne – Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Date of publication: 13.03.2019
Średni czas czytania 1 minute
print

Narodowe Centrum Kultury planuje na początku kwietnia w Warszawie zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego tegorocznej edycji programu NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Spotkanie przeznaczone dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją projektów w ramach programu NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, a także dla osób odpowiedzialnych za wypełnianie wniosku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc instytucja (organizacja) może oddelegować tylko jednego przedstawiciela.

Spotkanie będzie poświęcone następującym tematom i zagadnieniom:

  • zasady dofinansowania projektów;
  • kryteria oceny wniosków o dofinansowanie;
  • wniosek o dofinansowanie – najczęściej popełniane błędy – prezentacja wraz z dyskusją.

Organizator pokrywa koszty poczęstunku. Koszty podróży pokrywa uczestnik.

O dokładnym terminie i miejscu spotkania zostaną Państwo powiadomieni.

Uprzejmie prosimy o przesłanie do 25 marca 2019 r. na adres igrodzka@nck.pl informacji, czy byliby Państwo zainteresowani spotkaniem.