Rozstrzygnięcie Konkursu XII Edycji Programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2017

Date of publication: 06.06.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Rozstrzygnięcie Konkursu XII Edycji Programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży  2017
rozstrzygnięcie naboru

Rozstrzygnięcie Konkursu

Do Programu  wpłynęło 161 wniosków. Przyznano dotacje na realizację 42 zadań, które otrzymały najwyższą ilość punktów tj. od 81,60 pkt. do 92,00 pkt.

103 wnioski uzyskały punktację poniżej wymaganego progu – 81,60 pkt. Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 16 wniosków.

W związku z ograniczeniami limitowymi programu niepozwalającymi na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 70 punktów, na mocy §8 ust. 15 Regulaminu Programu, próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania został podniesiony do poziomu 81,60 punktów.