Rozstrzygnięcie konkursu XI edycji programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2016

Date of publication: 06.05.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Rozstrzygnięcie konkursu XI edycji programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2016
wyniki naboru

Do Programu  wpłynęło 261 wniosków.

Przyznano dotacje na realizację 41 zadań, które otrzymały najwyższą ilość punktów tj. od 96, 25 do 100, 00.

173 wnioski uzyskały punktację poniżej wymaganego progu – 96, 25 pkt.

Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 47 wniosków.