ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU X EDYCJI PROGRAMU POLSKO – UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2015

Date of publication: 10.04.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU X EDYCJI PROGRAMU POLSKO – UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2015
Rozstrzygnięcie

Do Programu wpłynęło 249 wniosków.

Przyznano dotacje na realizację 63 zadań, które otrzymały najwyższą ilość punktów tj. od 95, 75 do 98, 75.

135 wniosków uzyskało punktację poniżej wymaganego progu – 95, 75 pkt.

Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 51 wniosków.