ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU X EDYCJI PROGRAMU POLSKO – UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2015 - II NABÓR

Date of publication: 03.08.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU X EDYCJI PROGRAMU POLSKO – UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2015 - II NABÓR
PUWM

Do Programu  w II naborze wpłynęło 113 wniosków.

Przyznano dotacje na realizację 27 zadań, które otrzymały najwyższą ilość punktów tj. od 96, 00 do 100, 00.

65 wniosków uzyskało punktację poniżej wymaganego progu – 96, 00 pkt.

Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 21 wniosków.